Vastuvõtud

Teenus Hind
Töötervishoiuarsti vastuvõtt 75 €
Töötervishoiuõe vastuvõtt 55 €
Perearsti / üldarsti vastuvõtt 70 €
Tööpsühholoogi vastuvõtt 65 €
Tööfüsioterapeudi vastuvõtt 65 €
Tervisekontrolli otsuse väljastamine 40 €
Arsti videokonsultatsioon 60 €
Töötervishoiuõe videokonsultatsioon 45 €
Arsti või õe telefonikonsultatsioon (10-15 min) 35 €
Arsti või õe konsultatsioon e-posti teel 25 €

Töökeskkonna teenused

Teenus Hind
Riskianalüüsi koostamine ettevõttele. Küsige pakkumist SIIT! al. 1000€
Töökeskkonna füüsilise koormuse ja ergonoomia hindamine. Küsige pakkumist SIIT! al. 800€
Psühhosotsiaalse koormuse hindamine ja soovitused tööandjale. Küsige pakkumist SIIT! al. 1000€
Töötervishoiuteenuse osutamise plaani koostamine (sisu, mahu ja eelarve hindamiseks) 500€
Töötervishoiu kolmepoolsed läbirääkimised (töökeskkonna kujundamine töötaja töövõimele sobivaks; tervisekontrolli otsuse selgitamine) 125€
Töökeskkonna ja töötajate tervise aastaraporti koostamine (töövõime üldistatud statistika; töötervishoiu tõhususe analüüs; soovitused) al. 1000€
Töötervishoiu teenuse individuaalne planeerimine koosoleku või seminari vormis (1 tund) 120 €
Tõendi koostamine tööandjale esitamiseks ametiasutustele 50 €
Tervise- ja töökeskkonna küsitluse korraldamine töövõimega seotud probleemide ennetamiseks ja varaseks avastamiseks 500 €
Ettevõtte konsultatsioon töökeskkonna ja -ohutuse küsimustes telefoni teel (10-15 min) 60 €
Ettevõtte kirjalik konsultatsioon töökeskkonna ja -ohutuse küsimustes e-posti teel 45 €

Funktsionaalsed uuringud

Teenus Hind
Spiromeetria koos bronhodilataatoriga 27 €
EKG ehk südamefilm 15 €
Audiomeetria mürast tingitud kuulmiskahjustuse tuvastamiseks 20 €
Kardiaalne koormustest ja arsti / füsioterapeudi konsultatsiooniga 90 €
Kardiaalne koormustest laktaadi määramise ja arsti / füsioterapeudi konsultatsiooniga 110 €
Kardiaalne koormustest südame- ja veresoonkonna analüüside ning arsti / füsioterapeudi konsultatsiooniga 120 €
Kardiaalne koormustest laktaadi määramise, südame- ja veresoonkonna analüüside ning arsti / füsioterapeudi konsultatsiooniga 150 €
Firstbeat monitooring (3 päeva) ja spetsialisti konsultatsioon 85 €
Firstbeat monitooring (3 + 3 päeva) ja spetsialisti konsultatsioon 135 €
Firstbeat seadme väljaost 189 €

Tervisetõendid

Teenus Hind
Mootorsõidukijuhi tervisetõend – I grupp 50 €
Mootorsõidukijuhi tervisetõend – II grupp 65 €
Turvatöötaja tervisetõend (I, II, III, IV ja V grupp) sisaldab kõiki uuringuid, analüüse, psühhiaatri ja töötervishoiuarsti vastuvõttu 190€
Nakkushaiguste tervisetõend toidu ja joogivee käitlejale (sisaldab uuringuid, analüüse ja arsti visiiti) 85 €
Nakkushaiguste tervisetõend loomapidajad ja loomsete saaduste käitlejad (sisaldab kopsuröntgenit, analüüse ja arsti visiiti) 95 €
Nakkushaiguste tervisetõend õpetajad ja lasteasutuse töötajad (sisaldab kopsuröntgenit, uuringuid ja arsti visiiti) 65 €
Nakkushaiguste tervisetõend hoolekandetöötajad (sisaldab kopsuröntgenit, uuringuid ja arsti visiiti) 65 €
Nakkushaiguste tervisetõend tervishoiutöötajad (sisaldab kopsuröntgenit, uuringuid ja arsti visiiti) 65 €
Nakkushaiguste tervisetõend ilu- ja isikuteenuste osutajatele (sisaldab kopsuröntgenit, uuringuid ja arsti visiiti) 65 €

Laborianalüüsid

Teenus Hind
Südame- ja veresoonkonna analüüsid (kliiniline veri, kolesteroolid, triglütseriidid ja veresuhkur) 35 €
Öötöötaja laboripakett (kardiovaskulaar, maks, pankreas, neerud) 58 €

Radioloogilised uuringud

Teenus Hind
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast kahes suunas 25 €
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) 25 €
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) 30 €
Röntgenülesvõte liigesest kahes suunas 30 €
Ultraheli liigespiirkonnas 45 €

Hinnakirjas on toodud ainult osa meie pakutavatest teenustest. Täpse hinnakirjaga saate tutvuda kliinikus. Töötervishoiu lepinguliste klientide puhul tasub vajalike teenuste eest tööandja. Hinnapakkumise küsimiseks klõpsake SIIA!