Medihubi töötervishoiuspetsialistid on praeguseks läbinud põhjaliku rahvusvahelise koolitusprogrammi. Meile jagasid koolituste raames oma teadmisi ka Eesti tööpsühholoogia alustalade ehitajad professor Mare Teichmann ja dotsent Merle Lõhmus. Üheskoos analüüsisime psühhosotsiaalseid ohutegureid ja Eestis valideeritud küsimustike kasutamise võimalust tööstressi hindamisel. Selleks, et pakkuda Põhjamaade kvaliteedile vastavat töötervishoiuteenust, teeme tihedat koostööd Soome Töötervishoiu Instituudiga (Työterveyslaitos). Tööpsühholoog Anna Tienhaara aitas meil integreerida rahvusvahelisi teadmisi üheks tervikuks ning juhendas meie meeskonda Soomes kasutusel olevate metoodikate ning praktikate osas. Suur, suur tänu kõikidele koolitajatele!

Läbipõlemine toob suuremad kulud ja väiksema kasumi

Läbitud koolitused aitavad meie spetsialistidel paremini mõista Eesti töötervishoiu valupunkte, milleks on tihtipeale vähese tähelepanu pööramine just psühhosotsiaalsetele ohuteguritele. Kui töö või ümbritsev keskkond on iseloomult stressirohke, mõjutab see oluliselt töösooritust. Mida stressirohkem töökeskkond, seda suurem tõenäosus, et suureneb ka töötajate haiguspäevade arv ja tööjõuvoolavus. Stressist kurnatud töötaja on vastuvõtlikum haigustele ja töövõime potentsiaalsele vähenemisele. Lõppkokkuvõttes tähendab see tööandja jaoks suuremaid kulusid ja väiksemat kasumit.

Ennetavast meetmest tagajärgi tuvastavaks meetmeks

Peamiselt hakatakse tegutsema siis, kui ilmnevad suured probleemid – nende ärahoidmisele pööratakse vähe tähelepanu. Samuti võetakse kasutusele meetmed pigem üksiktöötaja suhtes, mitte teaduspõhise info alusel valitud sihtrühmadele. Töötervishoiu tervisekontrollid on Eestis muutunud sageli ennetavast meetmest tagajärgi tuvastavaks meetmeks. Ennetamine tähendab oluliselt tihedamat koostööd tööandjaga. Suhtlemine ühekordse tervisekontrolli otsuse resolutsiooni kaudu ei aita meid tegelikult haigusi ja probleeme ennetada. (1)

Kas tööjõupuudus kimbutab?

Psühhosotsiaalse stressi vähendamine eeldab, et teostatud on põhjalik töökeskkonna kaardistamine ja analüüs. Medihubi tööpsühholoogid on ainsana Eestis läbinud Põhjamaade kvaliteedistandardile vastava koolitusprogrammi. Aitame ettevõtteid, kellel on probleeme tööjõupuuduse, kaadrivoolavuse, töötajate läbipõlemise, keeruliste kliendisuhete, kriisiolukordade, tööõnnetuste või töötajate omavaheliste suhetega. Kui soovid konsulteerida meie spetsialistiga, muuta töökeskkonda tervislikumaks, siis küsi abi SIIT!

_______________________________________________________

(1) Tervisekontrolli kvaliteet – kuidas eraldada terad sõkaldest? https://medihub.ee/tootervishoiu-tervisekontrolli-kvaliteet-kuidas-eraldada-terad-sokaldest/