Mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel peatub mootorsõidukijuhi juhtimisõigus, kui talle ei ole tervise infosüsteemi vahendusel väljastatud või kui ta ise ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Transpordiametile uut kehtivat tervisetõendit. 30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist saadab Transpordiamet mootorsõidukijuhi esitatud mobiiltelefoni numbril või e-posti aadressil teate selle kohta, et tema juhtimisõigus peatub järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeval.

Kes ja kuidas tervisetõendi väljastab?

Tervisetõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Mootorsõidukijuhi lubade taotlemiseks või nende kehtivuse pikendamiseks vajaliku tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil (edaspidi tervisetõendi väljastaja).
Tervisetõendi saamise protsessi algatamiseks tuleb tervisetõendi taotlejal siseneda www.digilugu.ee patsiendiportaali. Seal valida tervisetõendi soovitud kasutusalad: I grupi mootorsõidukijuht (A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, v.a. B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid); II grupi mootorsõidukijuht (C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad). Seejärel tuleb broneerida visiidi aeg tervisetõendi väljastaja juurde.

Kui sageli tuleb tervisekontrolle läbida?

Mootorsõidukijuht läbib üldjuhul tervisekontrolli iga 10 aasta järel. Iga 5 aasta järel üle 65-aastased A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht. Samuti tuleb tervisekontroll läbida viie aastaste vahedega üle 50-aastastel C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juhtidel, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juhtidel, B-kategooria takso juhtidel, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhtidel ning mootorsõidukijuhtide õpetajatel.

Tervisenõuded 1. gruppi kuuluvale juhile:
1) nägemisteravus mõlema silmaga koos nägemisel ei tohi olla väiksem kui 0,5 (korrektsiooniga; vajaduse korral korrigeerivate läätsedega);
horisontaalne vaateväli ei tohi olla alla 120 kraadi, vaatevälja ulatus ei tohi olla alla 50 kraadi ei vasakule ega paremale temporaalsele ning alla 20 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 20 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;
2) korrektsiooniga nägemisteravus ainsa nägeva silma korral (teise silma nägemine on kadunud või saab diploopia tõttu kasutada ainult üht silma) peab olema vähemalt 0,5; ainsa nägeva silma vaateväli normaalne ja isik monokulaarse nägemisega kohanenud. Ühest silmast nägemise kaotamise korral (sh diploopia) on lubatud mootorsõidukit juhtida pärast 6-kuulist kohanemisperioodi;
3) hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed;
4) kuulmishäirete esinemise korral peab 1. gruppi kuuluval juhil olema normaalne vaateväli ja juht peab kasutama kuuldeaparaati, kui selle kasutamine on näidustatud;
5) jäsemete puude või liikumistakistuse korral on 1. gruppi kuuluval juhil lubatud mootorsõidukit juhtida pärast selle asjakohast ümberehitamist või kohandamist;
suhkurdiabeedi diagnoosiga 1. gruppi kuuluval juhil peab olema tervisekontrolli tegija hinnang, et tal on piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja sellest tingitud ohtudest ning ta kontrollib oma terviseseisundit piisavalt;
6) korduva raske hüpoglükeemia korral tuleb käia enne tervisetõendi väljastamist vastava eriarsti konsultatsioonil ja arstlik läbivaatus tuleb läbida vähemalt üks kord viie aasta jooksul.
7) ärkveloleku ajal korduva raske hüpoglükeemia esinemise korral ei väljastata ega uuendata juhiluba kuni kolme kuu jooksul pärast viimast haigusjuhtu;
keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomi diagnoosiga 1. gruppi kuuluv juht peab enne tervisetõendi väljastamist läbima vastava eriarsti konsultatsiooni ja peab läbima arstliku läbivaatuse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

Tervisenõuded 2. gruppi kuuluvale juhile:
1) 2. gruppi kuuluva juhi kummagi silma korrigeerimata nägemisteravus ei tohi olla alla 0,05;
2) 2. gruppi kuuluva juhi korrigeeritud nägemisteravus peab olema vähemalt 0,8 paremini nägeva silmaga ja vähemalt 0,1 halvemini nägeva silmaga. Kui väärtuste 0,8 ja 0,1 saavutamiseks kasutatakse korrigeerivaid läätsi, tuleb minimaalne nägemisteravus (0,8 ja 0,1) saavutada kas prillide abil, mille optiline tugevus ei ületa pluss või miinus kaheksat dioptrit, või kontaktläätsede abil. Kõnealune isik peab nägemisteravuse korrigeerimist hästi taluma;
3) horisontaalne vaateväli ei tohi olla alla 160 kraadi, vaatevälja ulatus ei tohi olla alla 70 kraadi ei vasakule ega paremale temporaalsele ning alla 30 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 30 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;
4) hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed;
5) 2. gruppi kuuluva juhi kuulmine (ka kuuldeaparaati kasutades) peab olema normaalne;
6) suhkurdiabeedi diagnoosiga 2. gruppi kuuluval juhil peavad olema tervisekontrolli tegeva tervishoiuteenuse osutaja või liiklusmeditsiini komisjoni hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja sellest tingitud ohtudest;
7) suhkurdiabeedi diagnoosiga 2. gruppi kuuluval juhil peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt üks kord kolme aasta jooksul;
suhkurdiabeedi diagnoosiga 2. gruppi kuuluval juhil puuduvad suhkurdiabeediga seotud tüsistused, mis tervishoiuteenuse osutaja või liiklusmeditsiini komisjoni hinnangul võiksid mõjutada sõiduki juhtimise võimet;
8) keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomi diagnoosiga 2. gruppi kuuluv juht peab enne tervisetõendi väljastamist läbima vastava eriarsti konsultatsiooni ja tal peab olema eriarsti hinnang, et juhi terviseseisund on asjakohase raviga piisavalt kontrolli all ja tema juhtimisvõime ei ole seisundist tulenevalt vähenenud;
keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomi diagnoosiga 2. gruppi kuuluv juht peab olema läbinud arstliku läbivaatuse üks kord aasta jooksul;
9) südame-veresoonkonnahaiguste korral võib mootorsõidukit ja trammi juhtida, kuid vajalik on hinnata juhile määratud ravi ning vajaduse korral tuleb teha korrapärane arstlik läbivaatus.

Täpsemalt saab lugeda liiklusseadusest ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli määrusest.

Mootorsõidukijuhi tervisekontrolli hinnad leiate meie hinnakirjast. Kui soovite lisainformatsiooni või broneerida aja mootorsõidukijuhi tervisekontrolliks, siis helistage palun numbril +372 56 828 208 või tehke broneering alloleva kontaktivormi kaudu.

Broneeri aeg

  • MM slash DD slash YYYY