Veel enne Medihubi töötervishoiukliiniku avamist (sügis 2021) on meie töötajatel au koolitada end parimate spetsialistide käe all, sh tutvudes põhjalikult Põhjamaade töötervishoiu põhimõtetega. Meie põhiväärtuseks on teaduspõhisus, mistõttu oleme oma meeskonnale loonud põhjaliku koolitusprogrammi, kus üheskoos oma ala ekspertidega kaardistame Eesti töötervishoiu hetkeolukorda.

Augustikuud alustasime TalTechi töökeskkonna dotsent Karin Reinholdi koolitusega töötervishoiu rollist ettevõtte eesmärkide saavutamisel. Augustikuu lõpetasime aga uute teadmistega Põhjamaade töötervishoiust: meil käisid külas Owe Österbacka ja Gunilla Oljemark Soome töötervishoiuinstituudist (Finnish Institute of Occupational Health).

Kahe koolituse vahepeal jõudsime arutleda bioloogilistest, keemilistest, füüsikalistest ja ergonoomilistest ohuteguritest töökeskkonnas. Tänu Karin Reinholdile (PhD) ja Sigrid Kontusele (PhD) teame, milline peab olema õige labori kittel ning kuidas käsitleda mürgiseid gaase, reaktiivseid kemikaale ja toksilisi lenduvaid ühendeid.

Meie oma töötajate Liina, Darja, Pjotri ja Martini eestvedamisel lahkasime TIKKA-meetodil (Työkuormituksen arviointimenetelmä) füüsilise koormuse hindamist ja prof Eda Merisalu juhtimisel arutlesime, kuidas võib töötaja tervist mõjutada töökeskkonnas esinev vibratsioon ja ioniseeriv kiirgus.

Oktoobris jõuame koos praktilise õppega ka Eesti ettevõteteni, kes on avaldanud soovi olemasoleva riskianalüüsi ümberhindamiseks ja uueks töötervishoiu osutamise plaaniks.

Kohtumiseni juba sügisel Medihubi töötervishoiukliinikus!