Tervisekontroll

Ohutegurite riskianalüüs

Tööalane rehabilitatsioon

Töötervishoiu plaani koostamine

Tööga seotud haiguste ravi

Läbipõlemise ennetamine

Haigestumist ennetav ergonoomia

Tööfüsioterapeudi vastuvõtt

Tööpsühholoogi vastuvõtt

Töötervishoiuõe vastuvõtt

Töövõimekoordinaatori vastuvõtt

Tegevusterapeudi vastuvõtt

Töötervishoiuarsti vastuvõtt

Töötervishoiu läbirääkimised

Uuringud ja analüüsid

Sõltuvus- ja psühholoogiline nõustamine

Koormustestid

Biomonitoorimine