Töötervishoid aitab ennetada töötajate läbipõlemist

Läbipõlemise ennetamine

Uuringute järgi on Euroopas keskmiselt iga viies töötaja ohustatud tööstressist. Stressi all peetakse silmas olukorda, kus töötaja tunneb võimetust tulla toime tööga seotud nõuete ja ootustega. Läbipõlemine on pikaajalisest tööstressist tingitud häire, mille tulemusena inimese energiavarud ja töövõime vähenevad. Kui töötaja ei saa õigeaegselt abi, kuivavad tema energiavarud lõpuks täielikult kokku. See omakorda on soodne pinnas ärevushäirete ja depressiooni tekkeks. Kui sellises olukorras keskendutakse üksnes depressiooni või ärevushäire ravimisele, siis hakkab tsükkel ennast mõne aja möödudes taastootma.

Läbipõlenud töötajatele on iseloomulik ka sagedasem töökohtade vahetamine. Proovitakse justkui joosta ära tööstressi eest. Kahjuks kordub sama muster enamasti ka järgmises töökohas, kuna inimene ei ole saanud vajalikku nõustamist tööstressiga toimetulekuks. Enamasti sarnanevad stressi põhjustavad tegurid sarnastes ettevõtetes, mis soodustab omakorda töökohta vahetanud töötaja läbipõlemise kordumist.

Töötajate läbipõlemise ennetamiseks on vajalik koostöö töökeskkonna psühholoogia asjatundjaga. Kõige tõhusamaks on lahendused, mille puhul terviklahenduse töötab välja töötervishoid, mis jälgib ja teeb koostööd tööandjaga pikema perioodi jooksul. Tööandja jaoks on eriti kurvaks asjaoluks läbipõlemise juures see, et sageli põlevad läbi just kõige andekamad ja töökamad ehk parimad töötajad. Läbipõlenud töötajale on iseloomulik, et nad muutuvad küüniliseks ja negatiivseks töökeskkonna suhtes. Sageli on stressis töötaja organism kurnatud ja seeläbi vastuvõtlikum ka erinevatele haigustele ja vigastustele. Seega on töötaja haiguslehel või haigena tööl, mis omakorda suurendab tema koormust. Mõnikord harva on tööandjal isegi hea meel, kui vähenenud töövõimega ja pidevalt pahur töötaja minema läheb. Unustatakse ajapikku, et kunagi oli see töötaja üks parimaid spetsialiste ja ettevõtte kandvamaid jõude. Iga juhtum ja ettevõte on unikaalne.

Meie spetsialistid aitavad koostöös ettevõtjaga hoida madalal töökeskkonna stressitaset ja ennetada töötajate läbipõlemist. Selleks analüüsime koostöös tööandjaga põhjalikult läbi ettevõtte tööprotsessid ja pakume lahendusi psühhosotsiaalse koormuse ja stressi vähendamiseks. Viime töökohal läbi terviseküsitlusi, mille põhjal leiame üles individuaalset abi vajavad töötajad. Meie tööpsühholoogid aitavad töötajatel tulla paremini toime tööstressiga ja tõsta nende stressitaluvuse võimet. Samuti aitavad meie tööpsühholoogid tööandjal muuta töökeskkonda töötajasõbralikumaks ja vähem stressi tekitavaks. Vajadusel aitavad meie arstid ravida läbipõlemisest tingitud ärevushäireid ja depressiooni.