Ettevõtte riskianalüüs

Ohutegurite riskianalüüs

Töötervishoiu tegevusplaan põhineb paljuski ettevõtte riskianalüüsil. Seega on väga oluline, et riskide hindamine oleks tehtud põhjalikult ja adekvaatselt. Riskianalüüsi tuleks uuendada iga kord, kui töökeskkonda lisandub uusi protsesse või tegevusi, mis võivad mõjutada töötajate koormust või ohuteguritega kokkupuudet. Üksnes tööinspektsiooni jaoks paberite vormistamine on tegelikult nii aja kui ka ressursi raiskamine. Sealjuures jääb tööandja ilma võimalusest vähendada töökeskkonna ohutegurite mõju töötajate tervisele.

Olukorras, kus kvalifitseeritud töötajatest valitseb turul suur puudus, põhjustab iga töökäe kaotus ettevõttele suurt kulu ja tootlikkuse vähenemist. Halvimal juhul võib puudulik riskide hindamine ja maandamine tuua kaasa tööõnnetuse. Eestis on viimastel aastatel kasvanud ka surmaga lõppenud tööõnnetuste hulk. Tegevusalade järgi oli kõige ohtlikum töötada metallitoodete, masinate ja elektriseadmete tootmises. Järgnevad ehitus ja hulgi- ja jaekaubandus.

Meie spetsialistid aitavad teil hinnata töökeskkonna ohutegureid ja nende mõju tervisele. Enamasti on õnnetuste põhjuseks vale riskide hindamine ja töötajate puudulik koolitus. Spetsialistiga koostöös tehtud riskianalüüs aitab seada organisatsiooni purjed õiges suunas, et vähendada riskide realiseerumist.

Loe riskianalüüsi koostamisest lähemalt Medihubi uudistest:

1. Riskianalüüsi koostamine – kuidas, kellele ja millal? https://medihub.ee/riskianaluusi-koostamine-kuidas-kellele-ja-millal/

2. Töötervishoiu paberist tiiger hammustab valusalt kannast: https://medihub.ee/tootervishoiu-tiiger-hammustab-tooandjat-valusalt-kannast/

Ohutegurite riskianalüüs

Küsi pakkumist: