Tegevusterapeudi vastuvõtt

Tegevusterapeudi vastuvõtt

Tegevusterapeut on spetsialist, kes tegeleb inimese tegevusvõimet mõjutavate tegurite kaardistamisega ning igapäevastes tegevustes osalemise parandamisega. Selleks aitab tegevusterapeut inimese füüsilist ja psüühilist seisundit eesmärgipäraselt parandada erinevate tegevuste kaudu.

Töötervishoius tegeleb ergonoomia, töötaja füüsilise tegevusvõime kaardistamise ja töövõime parandamisega tööfüsioterapeut. Samas vaimse töövõime parandamise peamiseks spetsialistiks on meil tööpsühholoog.

Mõnikord harva võib osutuda vajalikuks kaasata töövõime taastamise protsessi ka tegevusterapeut, kuid siis tavaliselt tööalase rehabilitatsiooni teenuse kaudu. Eelkõige puudutab see raske tervisekahjustuse saanud isiku või puudega isiku tegevus- ja töövõime parandamist eesmärgistatud tegevuste kaudu. Enamasti maksab selle teenuse eest riik. Tegevusterapeudi teenust ostame vajadusel meie headelt koostööpartneritelt.

Meie töövõimekoordinaator aitab töötajal ja tööandjal otsida pärast töötaja raske tervisekahjustuse tekkimist osapooltele sobivat lahendust. Aitame keerulise olukorraga paremini toime tulla ja taotleda vajalikke toetusi.

Tegevusterapeudi vastuvõtt