Tööfüsioterapeudi vastuvõtt

Tööfüsioterapeudi vastuvõtt

Tööfüsioterapeut aitab töötervishoiu spetsialistina parandada tööergonoomiat, taastada alanenud töövõimet ja ennetada tööga seotud haigusi. Eestis on paralleelselt erialad füsioterapeut, tööhügieenik, ergonoom ja tegevusterapeut. Põhjamaades tegeleb tööergonoomia ja töötingimuste tervislikumaks muutmisega ehk tööhügieeniga tööfüsioterapeut.

Füsioterapeuti on harjutud nägema eelkõige haigete taastusravis, kus tegeletakse võimlemise, massaaži ja liikumist parandavate harjutustega. Seevastu töötervishoius on füsioterapeut spetsialist, kelle peamine roll on ennetada töötajate haigestumist. Tööfüsioterapeut tegeleb nii töötajate tervise edendamise, ajutiste terviseprobleemide kui ka tööalase rehabilitatsiooniga.

Medihubi tööfüsioteraapia põhineb Soome mudelil ja koolitustel. Tööfüsioterapeut nõustab iseseisva spetsialistina ja osana töötervishoiu meeskonnast ettevõtjaid ja töötajaid töökeskkonna füüsiliste ohutegurite osas. Tööfüsioterapeudid võivad aidata teie ettevõtet ergonoomilise töökeskkonna kujundamisel (ergonoomilised töövahendid, mööbel, ruumid jne) ja teostada töökeskkonna auditi ehk töökeskkonna analüüsi.

Parim viis ergonoomilise töökeskkonna ja harjumuste kujundamisel on töötajate protsessi kaasamine. Seda nimetakase ka kaasavaks arendamiseks. Küsitakse ideid ja arvamusi töökeskkonna kohta ning tööfüsioterapeut spetsialistina modereerib arutelu. Selle käigus saab esile tuua töötajaid häirivaid töökeskkonna probleeme, mille muutmisel paraneb töötajate rahulolu ja motivatsioon. See omakorda aitab kaasa ettevõtte tootlikkuse kasvule, töötajate füüsilise ja psühhosotsiaalse koormuse vähendamisele ning haigestumise riski paremale kontrollile.

Individuaalvastuvõtul on tööfüsioterapeut spetsialist, kes aitab konkreetsel töötajal taastada töövõimet ja ennetada tööga seotud haigestumist. Tööfüsioterapeut ei paku üldjuhul massaaži ega muid manuaalteraapia võtteid. Eesmärk on aktiveerida töötajat ise muutma oma töövõtteid ergonoomilisemaks, lisama liikumist ja tegema vajadusel füsioterapeudi juhendatud harjutusi. Kõige efektiivsem tulemus saavutakse, kui töötajal endal tekib motivatsioon oma heaolu ja töövõimet parandada.

Tööfüsioterapeudi vastuvõtt

Soovin tulla vastuvõtule:

  • MM slash DD slash YYYY