Tööpsühholoog

Tööpsühholoogi vastuvõtt

Tööpsühholoog on töötervishoiuspetsialist, kellel on psühholoogi haridus ja eriväljaõpe töötervishoiu valdkonnas. Tööpsühholoog aitab taastada ja parandada töötajate töövõimet. Tööpsühholoog aitab läbi viia töökeskkonna auditit ja analüüsi, mille põhjal antakse tööandjale tagasisidet, kuidas on võimalik muuta töökeskkonda tervislikumaks. Tööpsühholoog on töökeskkonna psühhosotsiaalse koormuse hindamise ja tasakaalu kujundamise spetsialist.

Tööpsühholoog analüüsib üheskoos ettevõtte töötajate ja juhtkonnaga psühhosotsiaalset koormust põhjustavaid tegureid ning annab konkreetseid juhiseid, kuidas oleks võimalik vaimset pinget vähendada. Mida väiksem on tööst tingitud stress, seda tõhusamalt suudavad töötajad pikemaajaliselt töötada. Täielikult ei õnnestu tööstressi ja tööga seotud pinget kunagi vältida ja see pole ka eesmärk.

Tööandja võib kasutada tööpsühholoogi teadmisi ja oskusi näiteks riskianalüüsi tegemisel või tööst tingitud stressi ennetamisel. Tööpsühholoog toetab vajadusel tööandjat, pakkudes abi informatsiooni psühhosotsiaalse koormuse ja töökeskkonnas esinevate pingete mõistmisel.

Lühiajaliselt suudab inimene ennast pingeolukorras paremini tööle mobiliseerida ning saavutada soovitud tulemused kiiremini. Sellega seoses võib tekkida petlik kujutlus, et nii ongi kõige efektiivsem töötada. Kahjuks on olukord vastupidine. Pikaajaline stress ilma piisava taastumiseta on soodne pinnas tööga seotud läbipõlemise, ärevushäirete ja depressiooni kujunemiseks. Läbipõlemine omakorda toob kaasa pikaajalise töövõime languse ja ettevõtte tootlikkuse vähenemise.

Töökeskkonna kujundamisel on eesmärk, et töö sisaldaks lisaks tugevat pingutust nõudvatele tegevustele ka piisavalt taastumise võimalust pakkuvaid ülesanded. Võtmetähtsusega on just sobiva tasakaalu leidmine erineva raskustasemega tööülesannete vahel.

Üks osa tööpsühholoogi tööst on ka töötajate individuaalvastuvõtt, kuhu patsient saadetakse konsultatsioonile töötervishoiuõe või -arsti poolt. Tööpsühholoogi konsulteeritakse eelkõige olukorras, kui nähakse ohtu töötaja töövõimele või tervisekontrollis tuvastatakse näiteks tööstressi, läbipõlemise, ärevushäirete ja depressiooni sümptomeid. Tööpsühholoogi vastuvõtul saab vajadusel teha õppimisvõime, keskendumise ja mäluga seotud teste. Samuti on võimalik kaardistada depressiooni, ärevushäirete, läbipõlemise ja motivatsiooniga seotud töövõime langust.

Eelmainitule lisaks võib tööpsühholoog aidata nii tööandjat kui ka töötajaid kriisiolukordadega toimetulekul. Sellised olukorrad on näiteks tööõnnetused, mille puhul võivad lisaks õnnetusse sattunule abi vajada ka tema töökaaslased. Samuti võivad töötajad vajada abi ja nõustamist pärast vägivalla, ohuolukordade või ähvardustega silmitsi seismist. Eesmärgiks on ennetada töötajate töövõime langust või haigestumist psüühiliste probleemide tõttu.

Tööpsühholoogi vastuvõtt

Soovin tulla vastuvõtule:

  • MM slash DD slash YYYY