Teaduslikult põhjendatud tervisekontrollid

Tõenduspõhine töötervishoid

Kui meditsiini loetakse bioloogia rakendusvaldkonnaks, siis töötervishoid on veelgi laiemalt mitmete erinevate teadusvaldkondade rakendajaks. Tõenduspõhises töötervishoius kogutakse ja rakendatakse teadusuuringuid paljudelt erialadelt, näiteks: füüsika (müra, valgus, vibratsioon); keemia (kemikaalide ja ühendite mõju tervisele); psühholoogia (sotsiaalpsühholoogia, koormuse mõju vaimsele tervisele); materjaliteadus (kasutatavate materjalide omadused) ning mikrobioloogia (haigustekitajad, keskkonna mikroorganismid).

Tööd ja töökeskkonda puudutavat uut informatsiooni ilmub teadusartiklites pidevalt. Värskete teadusuuringute valguses tuleb järjepidevalt üle vaadata, et pakutavad tervisekontrollid vastaks arstiteaduse üldisele tasemele teenuse osutamise ajal. Ühel kliinikul või arstil on võimatu hoida pidevalt silma peal igal ilmuval teadusartiklil niivõrd laiahaardelises valdkonnas nagu töötervishoid. Seetõttu on mõistlik spetsialistil keskenduda teadmiste täiendamisel eelkõige suurte teadus- ja arenduskeskuste juhistele ja kokkuvõtetele. Samuti on oluline end pidevalt täiendada valdkonna konverentsidel ja koolitustel.

Eestis koguvad ja avaldavad töötervishoidu puudutavat informatsiooni peamiselt Tööinspektsioon ja nende portaal Tööelu. Samuti leiab infokillukesi Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi kodulehtedelt. Meie põhjanaabrite soomlaste töötervishoid on arenenenud tohutult alates 70ndatest aastatest ja seda loetakse üheks maailma parimaks töötervishoiu süsteemiks. Soomes tegelevad töötervishoiu teadus- ja arendustegevusega Työterveyslaitos ja ülikoolid. Lähtume tervisekontrolle ja muid töötervishoiuteenuseid pakkudes eelviidatud tõenduspõhistest allikatest.

Tõenduspõhine töötervishoid