Töövõimekoordinaatori vastuvõtt

Töövõimekoordinaatori vastuvõtt

Töövõimekoordinaator on sotsiaaltöötaja haridusega spetsialist, kes osaleb tööalase rehabilitatsiooni teenuse pakkumisel ning aitab töötervishoiumeeskonna liikmena tööandjal leida võimalusi vähenenud töövõimega töötajate rakendamiseks tööl. Samuti abistab töövõimekoordinaator tööandjat tööalase rehabilitatsiooniga seotud toetuste taotlemisel.

Töövõimekoordinaator osaleb vajadusel ka töötervishoiu läbirääkimistel, et aidata töötajat tagasi tööle ja tööandjal taotleda toetusi töökeskkonna sobivaks kohandamisel. Samuti on töövõimekoordinaator kontaktisikuks, kui töötajal tekivad mured seoses majandusliku toimetulekuga. Mõnikord ei ole töötaja võimetus tööd teha seotud tema terviseprobleemiga vaid on tingitud muudest põhjustest. Näiteks lähedase surm või haigestumine, abielukriis või esile kerkinud majanduslikud mured võivad vähendada töötaja töövõimet. Siiski ei ole need aluseks kirjutada haiguslehte, kuna puudub töötaja terviserike. Vajadusel aitab meie töövõimekoordinaator sellist olukorda lahendada ning leida sobivat kompromissi tööandja ja töötaja vahel.

Töövõime koordinaatori vastuvõtt