Tegutsemis- ja töövõime toetamine

Töövõime taastamine

Tööandjal on seadusest tulenev kohustus hoolitseda oma töötajate tervise ja heaolu eest. Töötajad on ettevõtte kõige väärtuslikum vara. Nende tervise eest hoolitsemine on investeering ettevõtte edukusse. Kvaliteetne töötervishoiuteenus tõstab töötajate rahulolu ja motivatsiooni ning parandab töökeskkonda.

Töötajate tervise ja töövõime edendamine põhineb kolmel tugisambal:

1) varajases faasis toetamine töövõimega seotud probleemide ilmnemisel;

2) osaliselt töövõimetuks muutunud töötajate abistamine koostöös töötervishoiuspetsialistidega,

3) haigestunud töötajate toetamine tööle naasmisel, et ennetada töövõime edasist halvenemist ning terviserikete kordumist.

Varajase töötajate toetamise hulka kuulub ka näiteks haiguspäevade jälgimine. Kui töötaja töölt eemalolekud sagenevad terviseprobleemide tõttu, siis tuleks abi saamiseks informeerida sellest oma töötervishoidu.

Töötervishoiuteenuse osutamise plaanis lepitakse kokku, millisel juhul tuleks tööandjal saata töötaja tervisekontrolli. Töövõime hindamisse tasub kaasata töötervishoiuteenuse osutaja, kui töötaja on ühe aasta jooksul puudunud kokku üle 30 päeva. Sellisel juhul võtab töötervishoid töötajaga ühendust, selgitab välja probleemi põhjuse ning kutsub vajadusel tervisekontrolli.

Kui töötaja on haiguse tõttu töölt järjest eemal üle 30 päeva, siis tuleks tööandjal kindlasti kontakteeruda töötervishoiuga. Töötajat abistavad haigusest taastumisel töötervishoiu spetsialistid. Meeleoluhäiretega aitab toime tulla meie tööpsühholoog. Luu- ja liigessüsteemi probleemide korral abistab töötajat tööfüsioterapeut. Eesmärk on töövõime kiirem taastamine, haiguspäevade vähendamine ja edaspidise töövõime languse ennetamine. Töötervishoiuõde ja -arst koordineerivad töövõime taastamise protsessi. Vajadusel abistab töötajat või tööandjat töövõimekoordinaator, kes aitab leida võimalusi töötaja tööle naasmise lihtsustamiseks.

Töövõime taastamine