Tööandjad näevad töötajate tervisekontrolle pigem seadusest tuleneva kohustusena. Kui uurida, millist kasu on saadud töötervishoiust, siis on tööandjatel keeruline vastata. Igaljuhul nähakse, et on päris tore osutada töötajatele, et ettevõte hoolib nende tervisest ja saadab oma raha eest tervist uurima. Leidub ka tööandjaid, kes vehivad oma verbaalsete rusikatega kõrgete tööjõukulude suunas. „Esmalt maksame ravikulude jaoks sotsiaalmaksu, seejärel tuleb veel oma rahakotist kinni plekkida perearstide tegemata töö,“ pahandab üks ettevõtja.

Järgnevalt uurime lähemalt, kuhu on töötervishoiu kasulikkus ennast peitnud.

Töötervishoiuarst kui perearsti käepikendus?

Töötervishoiuarsti nähakse mõnikord põhjalikuma perearstina. Mõned arvavad, et töötervishoiuarstil on rohkem aega süveneda kui perearstil. Töötajad, kes pole saanud mahti suures töötuhinas oma perearsti külastada, saavad siis võimaluse valge kitliga kohtuda töötervishoiu vahendusel. Imestada võib üksnes selle üle, et miks väikeses riigis on loodud dubleeriv perearstisüsteem? Samuti selle üle, miks ettevõtjalt nõutakse selle ülalpidamist, kuigi sotsiaalmaksust juba rahastatakse perearstiabi.

Tervisekontrollid meenutavad perearstide läbivaatusi

Paljud on õigesti märganud, et töötervishoiuarst on osa esmatasandist. Esmatasandi all peetakse silmas haiglavälise arstiabi osutamist. Kuna inimesed tunnevad paremini perearstide tööd, siis on ka seosed kerged tekkima. Lisaks sellele meenutavad tervisekontrollid inimestele perearstide juures toimuvaid läbivaatusi – mõõdetakse vererõhku, kehakaalu ja pikkust, tehakse EKG, kuulatakse kopse ja võetakse vereanalüüse. Erinevus tavalise perearstiga paistab välja põhjalikumas silmade kontrollis. Sellest on kahjuks töötajatele harva kasu, kuna enamik inimesi juba teab, kas neil on nägemisega probleeme või mitte. Seega suuri üllatusi tervisekontrolliga tavaliselt ei kaasne.

Prillipoodide optometristid teevad vajalikud uuringud

Lisaks eelnevale on Eestis väga hästi korraldatud prillipoodide võrgustik. Prillipoodides teostavad optometristid vajalikud mõõtmised ning määravad inimesele ka sobivad prillid. Vajadus teostada nägemisega uuringuid töötervishoius on vähenenud ka seoses tervisekontrolli määruse muudatustega. Uus määrus annab võimaluse kompenseerida prillid töötajale ka silmaarsti või optometristi retseptiga.

Töötervishoiuarst ei peaks mängima tööandja rahaga perearsti

Kas töötervishoiukontroll peabki meenutama perearsti vastuvõttu? Tegelikult üldsegi mitte! Töötervishoiu tervisekontrolli idee ei ole perearstiabi dubleerimine ja ettevõtjate topeltmaksustamine. Samas võib tekkida küsimus, et kui kehakaalu ja pikkust enam ei mõõdeta, siis mida töötervishoius üldse tehakse? Vastus sellele on lihtne – töötervishoid tegeleb tööga seotud haiguste ennetamise ja raviga ning töökeskkonna ohutegurite vähendamisega.

Kuidas töötervishoid võib olla tööandjale majanduslikult kasulik?

Tööandjad on huvitatud, et ettevõtte töötajad oleksid motiveeritud ja terved. Samuti sellest, et tööprotsessid toimiksid õlitatult ja tootlikkus püsiks kõrge. Töökeskkonast tulenevad ohutegurid mõjutavad töötajate tervist, töövõimet ja motivatsiooni. Näiteks psühhosotsiaalne koormus põhjustab töötajatel stressi ja läbipõlemist. See omakorda vähendab töötajate energiataset ja motivatsiooni. Tulemuseks on rahulolematud töötajad, kelle tööpanus pidevalt kahaneb.

Õiged töövõtted õlitavad tööprotsesse

Füüsilist tööd tegevatel töötajatel mängib ergonoomia olulist rolli. Õiged töövõtted aitavad saavutada töötulemused kiiremini ja ilma töötajate tervist ohtu seadmata. Tööandjal on vähe kasu töötajast, kes teeb ühe päeva kõvasti tööd ja on seejärel nädalate kaupa haiguslehel.

Töötervishoidu tehtud investeering maksab ennast 3- kuni 5-kordselt tagasi

Töötervishoid aitab vähenda tööga seotud haigestumistest põhjustatud tööde seiskumist. Samuti vähendada kaadrivoolavusest tingitud personalikulusid. Töötervishoid aitab tõsta ka ettevõtte atraktiivsust uute töötajate silmis ning lahendada töökeskkonna varjatuid probleeme. Põhjamaade andmetele tuginedes maksab töötervishoidu tehtud investeering ennast 3- kuni 5-kordselt tagasi. See eeldab loomulikult tõenduspõhist, eesmärgistatud ja ohuteguritele tuginevat töötervishoiuteenust.

Kui soovite oma ettevõttele kulutõhusat Põhjamaade kvaliteediga töötervishoidu, siis küsige pakkumist SIIT.