Töötervishoid ja tervisekontrollid

Töötervishoid Tallinnas ja Harjumaal

Medihub pakub töötajate tervisekontrolle kvaliteetselt ja tõenduspõhiselt. Oleme teinud tervisekontrollide korraldamise ettevõtjate jaoks võimalikult mugavaks ja lihtsaks. Lisaks leiate meie juurest laia valiku töötervishoiu ja töökeskkonnaga seotud teenuseid. Aitame riskianalüüside koostamisel, psühhosotsiaalsete ja füsioloogiliste ohutegurite ning töötajate tervisenäitajate kaardistamisel.

Meie kliendid saavad kasutada ka Medihubi iseteeninduskeskkonda, kus tervisekontrolli protsess on täielikult digitaliseeritud. Iseteenindus on hea abivahend eelkõige suuremate tööandjate jaoks, kellel on palju töötajaid. Oleme oma tegevuses võimalikult kliendikesksed ja paindlikud. Teeme meelsasti väljasõite ja aitame üheskoos töökeskkonda tervislikumaks muuta.

Järgnevalt leiate lühikirjeldused tervisekontrollis osalevate spetsialistide kohta.

Töötervishoiuspetsialistid

Töötervishoiuõed

Töötervishoiuõed kaardistavad tervisekontrolli käigus kliendi terviseandmed, teostavad vajalikud uuringud ja protseduurid, nõustavad töökeskkonna ja tööga seotud küsimustes.

Tööfüsioterapeudid

Tööfüsioterapeudid kaardistavad põhjalikult neid kliente, kellel esineb luu- ja lihaskonnaga seotud kutsehaiguste risk või tööga seotud sümptomid. Tööfüsioterapeudid nõustavad liikumise ja tööergonoomia osas.

Tööpsühholoogid

Tööpsühholoogid kaardistavad töötajate seisundit stressi ja vaimsete murede korral ning pakuvad psühholoogilist nõustamist.

Töötervishoiuarstid

Töötervishoiuarstid teevad tervisekontrolli otsuseid kogutud terviseandmetele tuginedes. Vajadusel kutsutakse töötaja töötervishoiuarsti vastuvõtule, kus teda nõustatakse ravi, diagnooside ja alanenud töövõime osas.

Optometristid

Optometristid osalevad vajadusel tervisekontrollis silmade ja nägemise uurimisel ning väljastavad prilliretsepte.

Töötervishoiu mõiste

Töötervishoid tähendab erinevaid tegevusi, mida rakendatakse eesmärgiga vältida tööst tingitud tervisekahjustusi. Selleks tehakse ümberkorraldusi tööprotsessides, kohandatakse tööd töötaja võimetele vastavaks ning edendatakse töötajate füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu. Töötervishoidu saab jagada meditsiiniliseks töötervishoiuks ja mittemeditsiiniliseks töötervishoiuks.

Meditsiiniline töötervishoid

Meditsiinilist töötervishoidu osutavad tervishoiutöötajad ja töötervishoiuspetsialistid asutuses, millele on antud Terviseameti poolt tegevusluba eriarstiabi osutamiseks. Meditsiiniline töötervishoid on suunatud töötajate haigestumise ennetamisele, tervisekontrollide teostamisele ja kutsehaiguste tuvastamisele.

Mittemeditsiiniline töötervishoid

Mittemeditsiiniline töötervishoiuteenus on tööandja abistamine töökeskkonna kujundamisel, riskianalüüside koostamisel, töökeskkonna parameetrite mõõtmisel ja ohutusjuhendite koostamisel.

Töötervishoid meeskond

Küsi pakkumist:

Töötervishoid ja tervisekontrollid

Töötervishoid Tallinnas ja Harjumaal

Medihub pakub töötajate tervisekontrolle kvaliteetselt ja tõenduspõhiselt. Oleme teinud tervisekontrollide korraldamise ettevõtjate jaoks võimalikult mugavaks ja lihtsaks. Lisaks leiate meie juurest laia valiku töötervishoiu ja töökeskkonnaga seotud teenuseid. Aitame riskianalüüside koostamisel, psühhosotsiaalsete ja füsioloogiliste ohutegurite ning töötajate tervisenäitajate kaardistamisel.

Meie kliendid saavad kasutada ka Medihubi iseteeninduskeskkonda, kus tervisekontrolli protsess on täielikult digitaliseeritud. Iseteenindus on hea abivahend eelkõige suuremate tööandjate jaoks, kellel on palju töötajaid. Oleme oma tegevuses võimalikult kliendikesksed ja paindlikud. Teeme meelsasti väljasõite ja aitame üheskoos töökeskkonda tervislikumaks muuta.

Järgnevalt leiate lühikirjeldused tervisekontrollis osalevate spetsialistide kohta.

Küsi pakkumist:

Töötervishoiuspetsialistid

Töötervishoiuõed

Töötervishoiuõed kaardistavad tervisekontrolli käigus kliendi terviseandmed, teostavad vajalikud uuringud ja protseduurid, nõustavad töökeskkonna ja tööga seotud küsimustes.

Tööfüsioterapeudid

Tööfüsioterapeudid kaardistavad põhjalikult neid kliente, kellel esineb luu- ja lihaskonnaga seotud kutsehaiguste risk või tööga seotud sümptomid. Tööfüsioterapeudid nõustavad liikumise ja tööergonoomia osas.

Tööpsühholoogid

Tööpsühholoogid kaardistavad töötajate seisundit stressi ja vaimsete murede korral ning pakuvad psühholoogilist nõustamist.

Töötervishoiuarstid

Töötervishoiuarstid teevad tervisekontrolli otsuseid kogutud terviseandmetele tuginedes. Vajadusel kutsutakse töötaja töötervishoiuarsti vastuvõtule, kus teda nõustatakse ravi, diagnooside ja alanenud töövõime osas.

Optometristid

Optometristid osalevad vajadusel tervisekontrollis silmade ja nägemise uurimisel ning väljastavad prilliretsepte.

Töötervishoiu mõiste

Töötervishoid tähendab erinevaid tegevusi, mida rakendatakse eesmärgiga vältida tööst tingitud tervisekahjustusi. Selleks tehakse ümberkorraldusi tööprotsessides, kohandatakse tööd töötaja võimetele vastavaks ning edendatakse töötajate füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu. Töötervishoidu saab jagada meditsiiniliseks töötervishoiuks ja mittemeditsiiniliseks töötervishoiuks.

Meditsiiniline töötervishoid

Meditsiinilist töötervishoidu osutavad tervishoiutöötajad ja töötervishoiuspetsialistid asutuses, millele on antud Terviseameti poolt tegevusluba eriarstiabi osutamiseks. Meditsiiniline töötervishoid on suunatud töötajate haigestumise ennetamisele, tervisekontrollide teostamisele ja kutsehaiguste tuvastamisele.

Mittemeditsiiniline töötervishoid

Mittemeditsiiniline töötervishoiuteenus on tööandja abistamine töökeskkonna kujundamisel, riskianalüüside koostamisel, töökeskkonna parameetrite mõõtmisel ja ohutusjuhendite koostamisel.

Töötervishoid meeskond

Alljärgnevalt leiate vastused tervisekontrolli tulijate sageli esitatud küsimustele:

Medihubi töötervishoiukliinik asub Tallinnas Veerenni 38, 3. korrusel.

Kui tulete bussiga nr 16, 3, 39, 28 või 73, siis väljuge palun Varre peatuses. Kui bussiga nr 12 või 13, siis palun väljuge Renniotsa peatuses.

Kliendiparkla asub maja ees, sissepääsu vastas. Palun alustage parkimist parkimiskellaga, jõudes kliinikusse tuleb sõiduk registreerida parkimisäpis.

Tervisekontrolli kestvus sõltub selle sisust ehk teile määratud uuringutest ja analüüsidest. Üldiselt kestab vastuvõtt 30 minutit kuni 1 tund.

Tervisekontrolli eesmärk on säilitada ja parandada töövõimet ning tuvastada võimalikud tööst tulenevad terviseprobleemid.

Tervisekontrolli küsimustik annab esialgse ülevaate teie tervislikust seisundist, mis on aluseks põhjalikule visiidile. Küsimustik saadetakse teile enne tervisekontrolli ning see tuleb enne visiidile tulekut ära täita.

Palume tulla kohale vähemalt 5 minutit varem.

Palume viirusnakkustele iseloomulike haigustunnustega kliinikusse mitte tulla!

Juhul, kui ilmneb asjaolusid, mis takistavad tervisekontrolli tulemast, palume sellest võimalikult varakult teada anda. Visiite saab tühistada telefonil +372 56 828 208 või e-kirja teel aadressil info@medihub.ee.

Visiidi korrektse tühistamata jätmise korral tuleb tasuda 25 eurot broneeringu tühistamata jätmise tasu.

Tavakontrolli raames toimub: põhjalik töötaja füüsiline ja psühholoogiline kaardistamine, töö- ja terviseanamneesi (spetsiaalse meditsiinilise küsitluse) täitmine, tervisedeklaratsiooni ja terviseküsimustiku analüüs, antropomeetria (kaal, pikkus, kehamassiindeks) , luu– ja lihaskonna kontroll, vajadusel ka neuroloogilise staatuse määramine (reflekside võrdlus, närvitalitlus), südame ja kopsude kuulatlus, vererõhu kontroll, nägemisteravuse määramine, silmade tervisliku seisukorra hindamine, töötajale soovituste andmine, personaalne nõustamine, tööandjale otsuse vormistamine. Vajadusel teostatakse ka erinevaid uuringuid ja analüüse: vereanalüüsid, kuulmisuuringud, südamefilm ehk EKG, spiromeetria ja röntgenülesvõtted. Loe töötervishoiukontrolli kohta lähemalt SIIT.

Vereanalüüside tegemine kõikidele tervisekontrolli raames ei ole mõistlik ega meditsiiniliselt vajalik. Vereanalüüside võtmise vajadus tuleneb ettevõtte riskianalüüsist, milles on välja toodud erinevate ametikohtade ohutegurid. Samuti võib vereanalüüsi vajadus olla tingitud töötaja individuaalsest terviseseisundist.

Kui silmade esmase kontrolli raames tuvastab meie töötervishoiuõde normist kõrvalekaldeid, on näidustatud edasisuunamine optometristi või silmaarsti juurde. Kui selgub, et töötaja vajab kuvariga töötamiseks prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid, siis peab tööandja seaduse kohaselt hüvitama kokkulepitud osa prillide maksumusest.

Psühholoogi vastuvõtule tulekuks saab avaldada soovi tervisekontrollis. Samuti võib vastuvõtule suunata töötervishoiuõde, kui tervisekontrollis ilmneb, et klient kogeb töökeskkonnast lähtuvalt vaimset pinget või esineb muid näidustusi. Tööpsühholoogile saab suunata töötajaid, kelle tööandjaga on sõlmitud vastav kokkulepe.

Füsioterapeudi vastuvõtule tulekuks saab avaldada soovi tervisekontrollis. Samuti võib vastuvõtule suunata töötervishoiuõde, kui tervisekontrollis ilmneb, et klient kogeb töökeskkonnast lähtuvalt erinevaid füüsilisi vaevusi. Tööfüsioterapeudile saab suunata töötajaid, kelle tööandjaga on sõlmitud vastav kokkulepe.

Tööandjate sagedased küsimused:

Vajadusel läbida tervisekontroll võib olla mitu põhjust. Esiteks tuleb tervisekontrolle teostada seaduse järgi vähemalt iga kolme aasta möödudes, kuid töötervishoiuarst võib lähtuvalt vajadusest määrata ka varasema tervisekontrolli aja. Teiseks võib vajadus tuleneda ettevõtte riskianalüüsist või töötervishoiuteenuse osutamise plaanist.

Tervisekontrolli eesmärk on ennetada tööst tingitud tervisekahjustusi ja aidata kohandada töötingimused töötaja töövõimele sobivaks. Samuti nõustada tööandjat tööprotsesside sujuvamaks ja töökeskkonna töötajate jaoks tervislikumaks muutmisel. Kvaliteetne töötervishoiukontroll aitab ennetada töötajate haigestumist ja lühendada haiguslehel viibitud aega. Kui töötervishoiuarst tuvastab tööga seonduva haiguse, suunatakse töötaja edasi perearstile. Töötervishoid ei ole mõeldud perearsti dubleerimiseks.

Tervisekontrolli käigus hindab töötervishoiuspetsialist töötajate tervist mitmest erinevast aspektist lähtuvalt tema ametikohast ning ohuteguritest, millega töötaja oma töös kokku puutub. Kõik töötajad läbivad põhjaliku silmade, luu- ja lihaskonna ning üldise tervisliku seisundi läbivaatuse, mille tulemusi hinnatakse tema ametikoha eripärasid arvesse võttes.

Hinnapäringu saab esitada kodulehel oleva päringuvormi kaudu SIIN või saates e-kirja aadressil info@medihub.ee. Samuti saab helistada müügijuhile telefonil +372 56 957 858.

Leping sõlmitakse peale kahepoolseid läbirääkimisi ja pakkumise sobivuse kinnitamist.