Töötervishoid tähendab erinevaid tegevusi, mida rakendatakse eesmärgiga vältida tööst tingitud tervisekahjustusi. Selleks tehakse ümberkorraldusi tööprotsessides, kohandatakse tööd töötaja võimetele vastavaks ning edendatakse töötajate füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu. Töötervishoidu saab jagada meditsiiniliseks töötervishoiuks ja mittemeditsiiniliseks töötervishoiuks.

Meditsiinilist töötervishoidu osutavad tervishoiutöötajad ja töötervishoiuspetsialistid asutuses, millele on antud Terviseameti poolt tegevusluba eriarstiabi osutamiseks. Meditsiiniline töötervishoid on suunatud töötajate haigestumise ennetamisele, tervisekontrollide teostamisele ja kutsehaiguste tuvastamisele. Mittemeditsiiniline töötervishoid on tööandja abistamine töökeskkonna kujundamisel, riskianalüüside koostamisel, töökeskkonna parameetrite mõõtmisel ja ohutusjuhendite koostamisel.

Medihub OÜ osutab meditsiinilist töötervishoidu kõrgele Põhjamaade kvaliteedistandardile vastaval tasemel. Meie töötajate kvalifikatsioon võimaldab osutada töötervishoiu tervikteenust, mis vastab tulevastele töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustele. Pakume ettevõtetele kõiki vajalikke teenuseid kvaliteetselt ja ühest kohast. Teostame töökeskkonna hindamisi ja koostame riskianalüüse ning töötajate terviseraporteid. Meie tervishoiuspetsialistid viivad läbi seadusest tulenevaid tervisekontrolle, vajalikke uuringuid ja analüüse. Tööpsühholoogid aitavad töötajaid vaimse tervise murede korral ja viivad läbi psühhosotsiaalse koormuse hindamisi ettevõtetes. Tööfüsioterapeudid nõustavad töötajaid luu- ja lihaskonnaga seotud kutsehaiguste ennetamiseks.

Alljärgnevalt leiate vastused tervisekontrolli tulijate sageli esitatud küsimustele:

Kus kontrollid toimuvad ja kuidas meid leida?

Medihubi töötervishoiukliinik asub Tallinnas Veerenni 38, 3. korrusel.

Kui tulete bussiga nr 16, 3, 39, 28 või 73, siis väljuge palun Varre peatuses. Kui bussiga nr 12 või 13, siis palun väljuge Renniotsa peatuses.

Kliendiparkla asub maja ees, sissepääsu vastas. Palun alustage parkimist parkimiskellaga, jõudes kliinikusse tuleb sõiduk registreerida parkimisäpis.

Kaua kontroll kestab?

Tervisekontrolli kestvus sõltub selle sisust ehk teile määratud uuringutest ja analüüsidest. Üldiselt kestab vastuvõtt 30 minutit kuni 1 tund.

Miks on vaja käia töötervishoiukontrollis?

Tervisekontrolli eesmärk on säilitada ja parandada töövõimet ning tuvastada võimalikud tööst tulenevad terviseprobleemid.

Kuidas tervisekontrolliks valmistuda?

Tervisekontrolli küsimustik annab esialgse ülevaate teie tervislikust seisundist, mis on aluseks põhjalikule visiidile. Küsimustik saadetakse teile enne tervisekontrolli ning see tuleb enne visiidile tulekut ära täita.

Palume tulla kohale vähemalt 5 minutit varem.

Mis saab siis, kui tervisekontrolli ei ole võimalik tulla?

Palume viirusnakkustele iseloomulike haigustunnustega kliinikusse mitte tulla!

Juhul, kui ilmneb asjaolusid, mis takistavad tervisekontrolli tulemast, palume sellest võimalikult varakult teada anda. Visiite saab tühistada telefonil +372 56 828 208 või e-kirja teel aadressil info@medihub.ee.

Visiidi korrektse tühistamata jätmise korral tuleb tasuda 25 eurot broneeringu tühistamata jätmise tasu.

Mida tervisekontrollis tehakse?

Tavakontrolli raames toimub: põhjalik töötaja füüsiline ja psühholoogiline kaardistamine, töö- ja terviseanamneesi (spetsiaalse meditsiinilise küsitluse) täitmine, tervisedeklaratsiooni ja terviseküsimustiku analüüs, antropomeetria (kaal, pikkus, kehamassiindeks) , luu– ja lihaskonna kontroll, vajadusel ka neuroloogilise staatuse määramine (reflekside võrdlus, närvitalitlus), südame ja kopsude kuulatlus, vererõhu kontroll, nägemisteravuse määramine, silmade tervisliku seisukorra hindamine, töötajale soovituste andmine, personaalne nõustamine, tööandjale otsuse vormistamine. Vajadusel teostatakse ka erinevaid uuringuid ja analüüse: vereanalüüsid, kuulmisuuringud, südamefilm ehk EKG, spiromeetria ja röntgenülesvõtted. Loe töötervishoiukontrolli kohta lähemalt SIIT.

Kas verd võetakse?

Vereanalüüside tegemine kõikidele tervisekontrolli raames ei ole mõistlik ega meditsiiniliselt vajalik. Vereanalüüside võtmise vajadus tuleneb ettevõtte riskianalüüsist, milles on välja toodud erinevate ametikohtade ohutegurid. Samuti võib vereanalüüsi vajadus olla tingitud töötaja individuaalsest terviseseisundist.

Kuidas näeb välja silmakontroll?

Kui silmade esmase kontrolli raames tuvastab meie töötervishoiuõde normist kõrvalekaldeid, on näidustatud edasisuunamine optometristi või silmaarsti juurde. Kui selgub, et töötaja vajab kuvariga töötamiseks prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid, siis peab tööandja seaduse kohaselt hüvitama kokkulepitud osa prillide maksumusest.

Millal suunatakse tööpsühholoogi juurde?

Psühholoogi vastuvõtule tulekuks saab avaldada soovi tervisekontrollis. Samuti võib vastuvõtule suunata töötervishoiuõde, kui tervisekontrollis ilmneb, et klient kogeb töökeskkonnast lähtuvalt vaimset pinget või esineb muid näidustusi. Tööpsühholoogile saab suunata töötajaid, kelle tööandjaga on sõlmitud vastav kokkulepe.

Millal kaasatakse tööfüsioterapeut?

Füsioterapeudi vastuvõtule tulekuks saab avaldada soovi tervisekontrollis. Samuti võib vastuvõtule suunata töötervishoiuõde, kui tervisekontrollis ilmneb, et klient kogeb töökeskkonnast lähtuvalt erinevaid füüsilisi vaevusi. Tööfüsioterapeudile saab suunata töötajaid, kelle tööandjaga on sõlmitud vastav kokkulepe.

Tööandjate sagedased küsimused:

Miks on tervisekontrollid vajalikud?

Vajadusel läbida tervisekontroll võib olla mitu põhjust. Esiteks tuleb tervisekontrolle teostada seaduse järgi vähemalt iga kolme aasta möödudes, kuid töötervishoiuarst võib lähtuvalt vajadusest määrata ka varasema tervisekontrolli aja. Teiseks võib vajadus tuleneda ettevõtte riskianalüüsist või töötervishoiuteenuse osutamise plaanist.

Tervisekontrolli eesmärk on ennetada tööst tingitud tervisekahjustusi ja aidata kohandada töötingimused töötaja töövõimele sobivaks. Samuti nõustada tööandjat tööprotsesside sujuvamaks ja töökeskkonna töötajate jaoks tervislikumaks muutmisel. Kvaliteetne töötervishoiukontroll aitab ennetada töötajate haigestumist ja lühendada haiguslehel viibitud aega. Kui töötervishoiuarst tuvastab tööga seonduva haiguse, suunatakse töötaja edasi perearstile. Töötervishoid ei ole mõeldud perearsti dubleerimiseks.

Tervisekontrolli käigus hindab töötervishoiuspetsialist töötajate tervist mitmest erinevast aspektist lähtuvalt tema ametikohast ning ohuteguritest, millega töötaja oma töös kokku puutub. Kõik töötajad läbivad põhjaliku silmade, luu- ja lihaskonna ning üldise tervisliku seisundi läbivaatuse, mille tulemusi hinnatakse tema ametikoha eripärasid arvesse võttes.

Kuidas esitada hinnapäringut?

Hinnapäringu saab esitada kodulehel oleva päringuvormi kaudu SIIN või saates e-kirja aadressil info@medihub.ee. Samuti saab helistada müügijuhile telefonil +372 56 957 858.

Milline on lepingu sõlmimise protsess?
Leping sõlmitakse peale kahepoolseid läbirääkimisi ja pakkumise sobivuse kinnitamist.