Töötervishoiu kliendile

Töötajale

Soovime teile südamest õnne! Teil on tööandja, kes hoolib oma töötajate tervisest. Teie ettevõttele on valitud Põhjamaade kõrgele kvaliteedistandardile vastav töötervishoiuteenuse osutaja. See näitab, et teie tööandja hoolib oma töötajate heaolust ning soovib neile parimat.

Kui teid kutsuti tervisekontrolli, siis pole vaja üldse muretseda. Anname endast parima, et saaksite võimalikult meeldiva kogemuse osaliseks ja meie spetsialistid aitavad teid igal sammul nõu ja jõuga.

Vajadusel läbida tervisekontroll võib olla mitu põhjust. Esiteks tuleb tervisekontrolle teostada seaduse järgi vähemalt iga kolme aasta möödudes. Teiseks võib vajadus tuleneda ettevõtte riskianalüüsist või on tööandja mures töötaja tervise pärast. Kolmas põhjus töötervishoiuteenuse osutamise plaanis, mis koostatakse ettevõtte riskianalüüsi põhjal. Lisaks eelnimetatutele võib töötervishoiuarst määrata tervisekontrolli otsuses, millal töötaja peab kontrolli uuesti läbima. Meie kliinikusse saab töötaja pöörduda ka juhul, kui tema töövõime on ohustatud. Sellisel juhul hindab meie töötervishoiuõde koos töötervishoiuarstiga, kas tegemist on tööga seotud haiguse või selle ennetamisega. Vastavalt sellele suunatakse töötaja edasi kas oma perearstile või kutsutakse tervisekontrollile.

Seotud teenused:
1